Bez nazwy-1

Safe  Group Polska Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą prawniczą, której działania obejmują kompleksową pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań. Warszawa to miasto, w którym znajduje się siedziba naszej kancelarii prawnej. Stąd też obsługujemy największą ilość spraw o odszkodowania w wypadkach komunikacyjnych i innych. Kancelarie odszkodowawcze takie jak nasza, posiadające wieloletnią praktykę, cieszą się zaufaniem i renomą wśród klientów z Warszawy i innych miejsc w Polsce.

Nasze atuty:

Doświadczona kadra
Stawiamy na doświadczenie naszych najlepszych prawników, wyspecjalizowanych w dochodzeniu praw Klientów przy zachowaniu zasad etyki prawniczej. Działania, które podejmujemy na rzecz klientów, opieramy zawsze na aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Prowadzona przez nas kancelaria odszkodowawcza reprezentuje klientów przed różnymi podmiotami, które odpowiedzialne są za wypłatę odszkodowań.

Skuteczność
W szybkim czasie szacujemy możliwość uzyskania odszkodowania i podejmujemy skuteczne działania do tego zmierzające. Nasz zespół współpracuje na co dzień z rzeczoznawcami oraz specjalistami w różnych dziedzinach. Prowadzona przez nas kancelaria odszkodowawcza skorzysta z każdej możliwej i zgodnej z prawem opcji, aby tylko z sukcesem zakończyć starania o odszkodowania.

Elastyczność
Dostosowujemy się do wymagań naszych klientów stale rozwijając pakiet usług i udoskonalając wypracowane techniki działania. Każda osoba, która będzie potrzebowała pomocy naszej kancelarii prawnej w kwestii odszkodowań, może być pewna, że trafiła pod właściwy adres. W każdej zgłoszonej nam sprawie szukamy jak najkorzystniejszych rozwiązań dla klientów.

Rzetelność
Pracujemy zgodnie z dobrymi praktykami i z poszanowaniem dobrego imienia naszych klientów. Na pomoc naszej kancelarii odszkodowawczej można liczyć już na etapie gromadzenia potrzebnej dokumentacji. Dotrzymujemy terminów oraz gwarantujemy poufność w zakresie przekazywanych nam danych.


Safe Group Polska Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Stawki 2a
00-193 Warszawa
KRS 0000496340
NIP 108-00-16-474
nr rachunku bankowego: 39 1750 0009 0000 0000 2279 5945
 
Biuro: ul. Saska 7E
03-968 Warszawa (II piętro)

Właścicielem portalu jest Safe Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2a wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496340, NIP 108-00-16-474, o kapitale zakładowym 140.000 zł (w pełni opłaconym).